Sortiment och odling

I vår odling så satsar vi på att få fram friska tåliga plantor som är lätta att etablera i trädgården. Detta åstadkommer vi genom att vi odlar på ett hantverksmässigt sätt med många omskolningar och omkrukningar. De flesta plantor som vi säljer har stått utomhus i vår plantskola under en vinter. Vår odlingen sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att vi odlar våra perenner med minsta möjliga energiåtgång i kallbänkar och växthus. Vi använder inga konventionella kemiska bekämpningsmedel eller retarderingsmedel.Det vi inte odlar själva köps in från lokala odlare i västsverige för att undvika långa transporter.

I vårt sortiment så försöker vi lyfta fram och göra tillgängliga lite ovanligare perenner som vi tycker är odlingsvärda. Vi letar ständigt efter nya spännande växter att utöka vårt sortiment med. En orsak till att vissa perenner är ovanliga i handeln är att de inte passar för standardiserad odling i stor skala. Med vår mer hantverksmässiga odling har vi större möjligheter att anpassa odlingsbetingelserna och kan därför odla ett delvis annat sortiment av växter. Vi prövar ständigt nya vägar för att hitta bra metoder att föröka nya växter. De flesta av växterna säljs i fyrkantiga 9 cm eller 11 cm stora krukor. Större perenner som tex prydnadsgräs säljs i 1- eller 2 liters krukor.